Disclaimer van Rijken Reclame

Wij bedanken u voor het bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Rijken Reclame te Barneveld, ingeschreven bij KvK onder nummer 01086794. Rijken Reclame gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Rijken reclame geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en de eventuele inhoud van links. Rijken Reclame kan cookies toepassen om onze web gebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door onze site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen we hiermee bezoek en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Rijken Reclame verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de Rijken Reclame website wenst te ontvangen kunt u dit blokkeren in uw browser. Als u via een e-mail of invulformulier informatie aanvraagt worden deze gegevens gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.